SYY (SANATSAL YETENEK YÖNETİCİSİ) ; seviye 6
Mesleğimin Resmi adı budur.

Peki halk arasında bilinen mesleğimin isimleri nelerdir.
Cast ajansı sahibi
Model ajans sahibi
Menajer
Agent
Scouter
Booker
Head booker
Cast direktörü
Pr
Ajans

2015 yılında Mesleki yeterlilik Kurumununa müracaat ile mesleğimize ulusal meslek ismi kazandırma amaçlanmıştır.

Kültür, Sanat sektöründe; Kast Ajansları Derneği (KASTDER),
tarafından hazırlanan meslek standartları ilgili sektör komiteleri tarafından incelenerek MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 06/12/2018 tarihli ve 30617 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.

Kastder’in en önemli amacı, ulusal ve uluslar arası arenada yetkili, etkin, saygın, toplum ve devlet nezdinde görüşlerine değer verilen bir dernek olmaktır. Ve 2006 yılında kurulmuştur.

Meslek standardımızın C bendi; Yetenek(ler)in keşfedilmesi ve tanıtımı ile ilgili çalışmaları yönetmek’tir.

Mesleğimizin adından da anlaşılacağı üzere işimiz çok titiz ve düzenli yapılmak tüm dünya ile uyum içerisinde kişiye özel ama aynı zamanda da kişiye özel yeteneğin dünya ile uyumunu sağlamaktır.

Peki bu nedemektir nasıl olacaktır.

Örneğin modelelrin fiziksel bir standartı dünya üzerinde olmak zorunda tamam ama herkesin kaşı gözü saçı bir olmaya bilir bazen dövmeler bazen bir uzuv bazen deri farkı avantaja dönüşebilmektedir. İşte bunların keşfedilmesi ve yeteneğin bu yönde mesleğe adaptasyonunun sağlanması gerekmektedir. Buda benim mesleğimdir.

Bunun yanı sıra mahkemelerde bilirkişi olarak atanmakta ve telif davalarında işin şeklini, oluşumunu, bütçesini, karını, zararını, yeteneğe ödenmesi gereken bütçeyi belirleyen experizdir.
Bu şu demektir. Örneğin bir otelin resepsiyonunda çalışan güzel bir kızın veya yakışıklı bir personelin otelin SPA çekimlerinde kullanılması, personelin otelde çalıştığı durumda hiç sorun teşkil etmez hatta gurur verici durumdur. Otel personeli işten çıkarınca olaylar değişir ve personel hakkını mahkemede arar beni işten attılar resimlerimi kullanıyorlar diye. Bu durumda mahkeme bilirkişi olarak Sanatsal yetenek yöneticisini çağırır. Ve bu işin bütçesini ödenecek paranın tutarını kullanılabilirtesini süresini bizlere sorar..

Türkiye genelinde pek çok yetenek yönetimi yapan kurum kuruluş bilinmektedir lakin Kastder üyesi olmak ve SYY Sanatsal Yetenek Yöneticisi olmak bambaşka bir durumdur.

Sanatsal yetenek yöneticileri günümüzde gençlerimizin ve ailelerimizin bilinç seviyelerinin artması ile keşif için caba göstermez ve kendilerine yapılan başvurular doğrultusunda hareket etmektedirler.

Leave a comment

Nasıl Model Olunur © 2024.

All rights reserved.